Oznam o bezpečnosti produktov Prospektus

Oznam o bezpečnosti produktov Prospektus na stiahnutie 

Produkty sú určené pre divožijúcu lesnú zver, na poľovné účely, nie pre hospodárske zvieratá.

  Definícia hospodárskych zvierat podľa ZÁKONA č. 194 Zz. z 13. mája 1998
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Čl.I, §2, odsek 
(4) Hospodárskymi zvieratami sa podľa tohto zákona rozumejú hovädzí dobytok, kone, ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, pštrosy a hospodársky významné druhy sladkovodných rýb a včely medonosné.

Predajca nenesie zodpovednosť za použitie produktov v rozpore s ich určením.

Objednávky expedujeme do 48 hod. od potvrdenia

Mohlo by sa Vám páčiť

Zľavnené produkty