Upozornenie

Niektoré z položiek na tejto webovej stránke podliehajú zvláštnym predpisom a ich použitie v rozpore s predpisom krajiny kupujúceho  je zakázané. Spoločnosti HLM nemá v úmysle  dodávať uvedený predmet žiadnej  osobe, ktorá chce predmet použiť mimo platných predpisov krajiny sídla zákazníka. Zákazník chápe, že stránka s príslušenstvom je primárne určená na propagáciu technologického pokroku v oblasti optických prístrojov a nijako nemá v úmysle smerovať k propagácii ich použitia iným ako zákonným spôsobom.

HLM s.r.o.© 2021 All rights reserved