Upozornenie

Niektoré z položiek na tejto webovej stránke podliehajú predpisom o medzinárodnom obchode a ich vývoz z Ruskej Federácie (RF) je prísne zakázaný bez povolenia vydaného riaditeľstvom ministerstva zahraničných vecí RF (Ruskej Federácie) a kontroly obchodu v oblasti obrany.  Spoločnosti HLM bez príslušného vývozného povolenia nemá v úmysle vyvážať, dovážať, prevádzať, predávať alebo dodávať predmet žiadnej zahraničnej osobe, či už v zahraničí alebo v EU, bez príslušného dovozného a vývozného povolenia. Zákazník chápe, že stránka s príslušenstvom je primárne určená na propagáciu technologických úspechov výrobcov optiky v RF a akceptuje nemožnosť dodania vyhradených výrobkov v zmysle medzinárodných predpisov.

HLM s.r.o.© 2021 All rights reserved