KONTAKTY

Na stiahnutie

Upozornenie

Niektoré z
položiek na tejto webovej
stránke podliehajú zvláštnym predpisom a ich použitie v rozpore
s predpisom krajiny
kupujúceho  je
zakázané. Spoločnosti
HLM nemá v úmysle
 dodávať
uvedený
predmet žiadnej
 osobe, ktorá chce predmet
použiť mimo platných
predpisov krajiny sídla zákazníka. Zákazník chápe, že
stránka s príslušenstvom
je primárne určená na propagáciu
technologického pokroku v oblasti optických prístrojov a nijako
nemá v úmysle
smerovať k propagácii
ich použitia iným ako zákonným spôsobom.

POLOVACKY.COM

HLM s.r.o.© 2021 All rights reserved


Facebook-f